Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  CalendarCalendar  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
Novice, razpisi, informacije
 Artservis Forum : Dogodki, prireditve, sodelovanje : Novice, razpisi, informacije
Message Icon Topic: MEDNARODNA UMETNIŠKA KOLONIJA ZA MLADE Post Reply Post New Topic
Author Message
MKCmaribor
Novinec
Novinec


Joined: 18.6.2013
Online Status: Offline
Posts: 4
Quote MKCmaribor Replybullet Topic: MEDNARODNA UMETNIŠKA KOLONIJA ZA MLADE
    Posted: 19.6.2013 at 11:54

Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) in galerija Media Nox pripravljata

1. MEDNARODNO UMETNIŠKO KOLONIJO ZA MLADE MEDIA NOX

s tematskim naslovom 2013 Leto hudiča

Umetniška kolonija bo potekala od 7. do 10. avgusta 2013 na različnih lokacijah v Mariboru, s središčem na Židovskem trgu pred galerijo Media Nox.

K sodelovanju so vabljeni vsi vizualni umetniki: slikarji, kiparji, ilustratorji, fotografi, dizajnerji, avdiovizualni umetniki, intermedijski umetniki in vsi obetavni mladi umetniki z žilico in z motivom za ustvarjanje.

Kolonija je namenjena predstavitvi mladih avtorjev na različnih področjih ustvarjanja, s svojim delom pa morajo zadostiti naslednjim kriterijem: umetniška vrednost, izvirnost, kvaliteta in ustreznost izbrani temi.

Žirija bo izmed prijavljenih izbrala deset umetnikov, starih med 18 in 39 let.

Organizator MKC Maribor bo poskrbel za prehrano in prenočišče sodelujočih, za umetniški material, spremni katalog in za zaključno razstavo nastalih del v galeriji Media Nox v Židovski ulici 12, ki bo na ogled v letu 2014 (v času, ko bo potekala 2. umetniška kolonija).

Na koloniji nastala dela postanejo del stalne zbirke galerije Media Nox.

Udeleženci po potrebi s seboj prinesejo pripomočke (slikarska stojala in morebitne specialne materiale za izdelavo umetnine), ki jih potrebujejo pri ustvarjanju. Dela so lahko izvedena v poljubni tehniki.

Vsi zainteresirani umetniki se lahko na razpis prijavite do vključno 19. julija 2013.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor. Žirija v sestavi predstavnika galerije Media Nox in hišne kustodinje bo kandidate o izboru obvestila v roku sedmih dni po zaključku razpisa.

Kolonijo bo vodila umetnostna zgodovinarka in hišna kustodinja galerije Media Nox Nina Jeza.

Dodatne informacije dobite pri kustodinji galerije na elektronskem naslovu ninajeza@gmail.com ali preko Skypa (nina_jeza).

Rok prijave: 19. julij 2013. Vabljeni!

Kontakt:

Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor)

Ob železnici 16

2000 Maribor

Slovenija

 

Predstavnica galerije Media Nox:

Sonja Gregorn

Tel.: 02 300 29 95 in e-mail: sonja.gregorn@mkc.si

 

 

IP IP Logged
MKCmaribor
Novinec
Novinec


Joined: 18.6.2013
Online Status: Offline
Posts: 4
Quote MKCmaribor Replybullet Posted: 19.6.2013 at 11:55

 

Prijavnica na razpis za

1.     MEDNARODNO UMETNIŠKO KOLONIJO ZA MLADE

MEDIA NOX

 

Podatki o umetniku/avtorju

Ime in priimek: _________________________________________________________________________

Leto in kraj rojstva: ____________________________________________________________________

Naslov (stalni in začasni): ______________________________________________________________

E-naslov, Skype ime in GSM: _________________________________________________________

Kratka predstavitev umetnika/avtorja in predstavitev delovanja na področju umetnosti (reference, izbor razstav in tri fotografije del):

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Tehnika ustvarjanja (kratka predstavitev z navedenim materialom, ki ga potrebujete):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izjava umetnika/avtorja:

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Dovoljujem, da se moji osebni podatki (ime, priimek, naslov, biografija) in dela, ki so nastala v času umetniške kolonije Media Nox 2013 – Leto hudiča, predstavijo na razstavi v galeriji Media Nox, reprodukcije razstavljenih del pa se lahko objavijo v spremnem katalogu.

S podpisom na prijavnici sem kot avtor seznanjen in se nesword not allowed strinjam, da imajo dela, nastala na koloniji, vse znake avtorskega dela po določilih ZASP. MKC Maribor nesword not allowed ugotavlja, da je avtor nosilec avtorskih pravic.

Avtor na delu ohrani moralne avtorske pravice.

S podpisom na prijavnici sem kot avtor seznanjen in se nesword not allowed strinjam za izključni prenos materialnih pravic za avtorsko delo, nastalo na koloniji.

S podpisom na prijavnici sem kot avtor seznanjen in se nesword not allowed strinjam, da bom zadnji dan kolonije izročil MKC Maribor avtorsko delo, nastalo na koloniji.

S podpisom na prijavnici sem kot avtor seznanjen in se nesword not allowed strinjam, da prenašam na MKC Maribor naslednje avtorske pravice:

pravico reproduciranja, ki pomeni, da lahko naročnik avtorsko delo, ki je predmet te pogodbe, reproducira na materialnem nosilcu v vseh oblikah, kot jih nosilci ob obstoječem stanju tehnike omogočajo (npr. grafično razmnoževanje, tridimenzionalno razmnoževanje, fotografiranje, tonsko ali vizualno snemanje, shranitev v elektronski obliki …);

pravico distribuiranja, ki pomeni, da naročnik lahko izvirnik ali primerke dela da v promet v prodajo ali brezplačno, ta pravica obsega tudi izključno pravico, da se primerki dela uvozijo v določeno državo zaradi nadaljnjega distribuiranja;

pravico dajanja v najem, ki pomeni, da se izvirnik ali primerki dela dajejo v rabo za določen čas ter za neposredno ali posredno gospodarsko korist;

pravico javnega prenašanja, ki pomeni, da se izvedbe ali uprizoritve dela lahko prenašajo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi zunaj prvotnega prostora ali kraja;

pravico radiodifuznega oddajanja, ki pomeni, da se lahko delo priobči javnosti s pomočjo radijskih ali televizijskih programskih signalov, namenjenih javnosti;

pravico dajanja na voljo javnosti, ki pomeni, da je avtorsko delo lahko dostopno javnosti na način, ki omogoča posameznikom dostop do njega s kraja in v času, ki ju sami izberejo, ali da se delo pošlje posamezniku na podlagi ponudbe, ki je namenjena javnosti;

pravico predelave in uporabe dela v predelani obliki, ki pomeni, da se neko prvotno avtorsko delo prevede, priredi, glasbeno aranžira, spremeni, vključi v drugo delo ali kako drugače predela;

pravico avdiovizualne priredbe, ki pomeni, da se prvotno delo predela ali vključi v drugo avdiovizualno delo;

pravico javnega izvajanja, ki pomeni, da se delo lahko, v kolikor je to skladno z njegovo naravo, javno izvaja na način, kot je običajen za tako avtorsko delo;

pravico javnega prikazovanja, ki pomeni, da se lahko s tehničnimi sredstvi priobčijo javnosti avdiovizualna dela ali dela s področij fotografije, likovne umetnosti, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in njim podobna dela;

pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, ki je pravica, da se priobči javnosti neko radiodifuzno oddajano delo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi.

Pri tem se šteje, da je prenos materialnih in avtorskih pravic izvršen enkrat za vselej in za vse primere.

 

Datum in podpis avtorja/umetnika:

 

____________________________________________________________________________________________

 

Rok prijave: 19. julij 2013

Prijavnico pošljite na naslov MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, Slovenija.

IP IP Logged
Post Reply Post New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Artservis je projekt Zavoda SCCA Ljubljana