Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  CalendarCalendar  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
Novice, razpisi, informacije
 Artservis Forum : Dogodki, prireditve, sodelovanje : Novice, razpisi, informacije
Message Icon Topic: Vabilo k pisanju za Razpotja (tema: NARAVA) Post Reply Post New Topic
Author Message
mihaelcore
Novinec
Novinec
Avatar

Joined: 15.1.2010
Online Status: Offline
Posts: 18
Quote mihaelcore Replybullet Topic: Vabilo k pisanju za Razpotja (tema: NARAVA)
    Posted: 29.9.2013 at 18:19
Vabimo vas k sodelovanju pri štirinajsti številki revije RAZPOTJA,

v kateri bo osrednja tema

Narava

Pojem narava začne označevati nekaj samostojnega in bistveno ločenega od sveta človeka šele z novim vekom. Človek in narava sta v modernosti postavljena kot dve nasprotujoči si polji: naravo določajo kategorije mehanicizma, determinizma ter iracionalne nagonskosti, kjer vlada zakon močnejšega, človeka pa opisujejo pojmi svobode, umnosti in družbenega reda ali enakosti.
Paradigma človeškega stremljenja je zato prav borba z naravo oziroma beg pred njo. Osvoboditev od narave je iz narave ustvarila vir, surovino za človeški družbeni napredek, nekaj, kar je človeku na razpolago. Kot protipol takšnega razumevanja pa se pojavi nasprotna težnja, ki bi jo lahko poimenovali »beg k naravi«. V tem pogledu postane narava nekaj inherentno nedolžnega in neskaljenega, še več, »naravno« postane model pristnega prebivanja, ki bi se mu moral pokoriti tudi človek sam.
Človeškost, človeška družba, politični sistemi in tehnologija so tako v zadnjih desetletjih za mnoge izgubili svojo pozitivno konotacijo, dvojica človek/narava pa je zamenjala svoje lastnosti. Človek je postal sebični plenilec, v tehnologiji prepoznavamo sredstva neupravičene manipulacije, v političnih sistemih pa vidimo vzroke neenakosti in prevlade zakona močnejšega. Narava nam, nasprotno, predstavlja kraljestvo harmonije in nedolžnosti.
Namen naslednje tematske številke revije Razpotij je raziskati pojem naravev teh dvoumnih, nedorečenih stičiščih in navzkrižjih s konceptom človeškega. Zanima nas, na kateri točki in zakaj natanko se ta pojma ločita in dobita svojo lastno bistvenost. Kakšna je usoda te delitve v zgodovini modernosti? Kakšne so figure njenih pomenskih premestitev in obratov?
Po drugi strani si želimo tudi prispevkov, ki bi tematizirali njuna stičišča: človeško animaličnost ali naravno racionalnost. Še posebej nas zanima tendenca po vključevanju živali (predvsem sesalcev) v človeški svet oz. zahteva po razširitvi pravic, ki zgodovinsko izvirajo iz pojma človeškega dostojanstva, na kraljestvo živali. Kakšne so politične konsekvence teh nedvomno radikalnih zahtev? Kako se z njimi transformira sam pojem političnega in pojem človeškega?


Poleg tega ste vabljeni tudi k pisanju za druge sklope revije.

Posredujete nam lahko vaše recenzije knjig, tako strokovnih kot leposlovnih, ki so bile izdane v letih 2010 - 2013. Enako velja za filme.

Prav tako so dobrodošle vaše recenzije in premišljevanja o posameznih kulturnih dogodkih (gledališče, happeningi,...) in razstavah,

posredujete pa nam lahko tudi vse ostale tekste, ki se reflektirano in premišljeno lotevajo neke aktualne problematike.

Želimo biti revija, kjer je doma tudi vljudna in argumentirana polemika. Zato vas vabimo, da nam pošljete tudi polemične odmeve na članke, ki so bili objavljeni v preteklih številkah naše revije. Zanimalo pa bi nas tudi objaviti dialoge dveh ali več oseb o določeni zanimivi in/ali pomembni temi.

------

Teksti so lahko esejske ali strokovne narave, vendar pisce naprošamo pisce, da pišejo jasno in razumljivo, saj je revija namenjena širokemu krogu bralstva.

Ker to ni znanstvena revija, naj se citati in reference pojavljajo zgolj tam, kjer je nujno.

Dolžina tekstov je od 3 do 7 strani (pisava 12, razmik 1,5), recenzije so lahko do 4 strani.

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV JE 5. NOVEMBER 2013

Tekste pošljite na urednistvo@razpotja.si
na tem naslovu pa smo vam na voljo tudi za vse ostale informacije.

Pišite, čakamo vas,

Lep pozdrav, uredništvo revije RAZPOTJA (prejšnje revije lahko vidite na www.razpotja.si)
IP IP Logged
Post Reply Post New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Artservis je projekt Zavoda SCCA Ljubljana