Print Page | Close Window

Kultura 2000 > razpis za leto 2006

Printed From: Artservis
Category: Finance
Forum Name: Kultura 2000
Forum Discription: kultura in EU
URL: http://www.artservis.org/forum/forum_posts.asp?TID=21
Printed Date: 03.6.2020 at 13:48


Topic: Kultura 2000 > razpis za leto 2006
Posted By: CCP Slovenia
Subject: Kultura 2000 > razpis za leto 2006
Date Posted: 15.7.2005 at 14:28

RAZPIS ZA LETO 2006

 

12. julija 2005, je Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije št. C172 objavila zadnji letni razpis programa Kultura 2000 za Akcijo 1 (enoletni in prevodni projekti) in Akcijo 2 (večletni projekti). Razpis je namenjen projektom s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, kulturne dediščine in literature, ki se bodo začeli izvajati v letu 2006.

Rok za oddajo vlog: 17. oktober 2005 (letni in prevodni projekti), 28. oktober 2005 (večletni projekti).

POZOR: Specifikacije razpisa, razpisni obrazci in druga dokumentacija bodo v kratkem na voljo v treh delovnih jezikih EU (angleščini, francoščini in nemščini) na spletnih straneh EK:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html - http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Predvidoma teden dni po objavi specifikacij na spletnih straneh EK, bo slovenski prevod dostopen na spletnih straneh Kulturne stične točke v Sloveniji ( http://www.scca-ljubljana.si/ccp - http://www.scca-ljubljana.si/ccp ).

Prijavitelji bodo prijavnico lahko pripravili v katerem koli od uradnih jezikov EU, vendar EK priporoča uporabo enega od treh delovnih jezikov EU. Na ta način bodo prijavitelji prispevali h krajšanju izbirnega postopka. Vse obvezne priloge so lahko v originalnem jeziku.

 

Slovensko besedilo razpisa je na voljo tudi na spletnem naslovu:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sl/oj/2005/c_172/c_17220050712sl00310031.pdf - http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sl/oj/2005/ c_172/c_17220050712sl00310031.pdf

Uradni list EU: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do - http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do

 -------------
Kulturna stična točka v Sloveniji / CCP Slovenia
Zavod SCCA-Ljubljana / SCCA, Center for Contemporary Arts-Ljubljana
Metelkova 6, Ljubljana
T 01/4318385
http://www.scca-ljubljana.si/ccp - http://www.scca-ljubljana.si/ccpReplies:
Posted By: phongln
Date Posted: 22.11.2012 at 04:38
hello, I am from VietNam,
nice to meet you

-------------

http://servicescad.net/ - CAD ServicesPrint Page | Close Window