Artservis
Umetnik na službenem potovanju
Srečanje članov mreže On the Move v Nantesu
 
Kratkoročne in dolgoročne smernice za delovanje na področju mobilnosti v kulturi.
 
 

On the Move (OTM) je mednarodna informacijska mreža za mobilnost v kulturi, ki združuje 36 članov iz 23 držav, večinoma iz Evrope. Vsako leto mreža pripravi srečanje članov, na katerem se potrdi kratkoročne in dolgoročne vsebinske smernice in finančni načrt.

23. in 24. maja 2013 se je mreža sestala v Nantesu v Franciji, iz Slovenije pa se je srečanja v imenu SCCA-Ljubljana/Artservis udeležil Dušan Dovč.

Prvi dan so se člani udeležili 5. Svetovnega foruma o človekovih pravicah, kjer je bila v okviru širokega nabora problematik o človekovih pravicah ena diskusija namenjena kulturnim pravicam kot faktorju enakopravnosti in razvoja. Poleg pravice do hrane, zdravstvene oskrbe in izobraževanja je tudi pravica do kulture in ustvarjanja pomemben segment človekovih pravic.

Drugi dan so člani na srečanju mreže soglasno potrdili finančno poročilo za preteklo leto ter vsebinske smernice in finančni načrt za leto 2013. Od preteklih dosežkov je mreža posebej izpostavila preglednico finančnih virov za mobilnost oziroma vodnik za podporo mobilnosti, ki je v letu 2013 osvežil podatke za Francijo, Makedonijo, Nizozemsko, Italijo, Španijo in Švedsko.

Drugi pomemben dokument je Listina za trajnostno in odgovorno mobilnost v kulturi (Charter for a sustainable and responsible cultural mobility). Listina je izšla 24. 1. 2013 in z njo On the Move osvešča vse določevalce, da je za mobilnost v kulturi potrebno zgraditi trajnosten sistem podpore in informiranja.

Člani so potrdili sestavo upravnega odbora in medse sprejeli nove člane. Po srečanju bodo pripravili priporočila sedanjim in bodočim članom, kaj pomeni aktivno in odgovorno članstvo v mreži. Posebno pozornost so namenili še medsebojnemu komuniciranju preko spletnih strani in socialnih omrežij, pa tudi redefiniciji mreže.

V evropskem prostoru deluje mnogo kulturnih mrež – On the Move ostaja manjša mednarodna mreža, ki spodbuja in ozavešča o vlogi mobilnosti v kulturi, tako da nudi informacijsko in servisno spletno platformo ter vzpostavlja dialog z določevalci.

Zapisal Dušan Dovč.

 
 
Prijavi se na okrožnico Artservisa:
 
 
Zadnja objava, tema:
International Summer School of Physical Theatre Retzhof Castle - Austria Annual ...
 
RSS  Twitter 
 
Artservis | SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana | Pogoji uporabe