Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2014
 
Ministrstvo za kulturo
Za invalidske organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture
 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave
 

Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno ovirane.

Okvirna vrednost razpoložljivih razpisanih sredstev je 168.275 evrov.

 
Rok prijave: 20/12/13
 
Kontakt:
Ministrstvo za kulturo
Ivan Oven
Maistrova 10
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: (01) 369 5855
ivan.oven@gov.si
http://www.mk.gov.si/
Vir podatka: MK


Opozorilo