Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK)
Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2013
 
razvoj in dvig kompetenc na področju elektronskega založništva
http://jakrs.si/razpisi_in_pozivi/aktualni-razpisi
 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki so namenjeni razvoju in dvigu kompetenc na področju različnih segmentov elektronskega založništva, vključno s pripravo elektronskih knjig, njihovo javno dostopnostjo, promocijo, distribucijskimi potmi in prodajo elektronskih knjig.

JAK bo kulturne projekte v okviru javnega razpisa JR11–E–USP–2013 podprla v skladu z naslednjimi cilji: - izvedba kakovostnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige ter podpora razvoju in dvigu kompetenc na področju elektronskega založništva, 
- izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih, ki delujejo na področju elektronskega založništva, 
- razvoj in širitev trga elektronskih knjig v slovenskem jeziku.

 
Rok prijave: 14/10/13
 
Kontakt:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 369 58 25
www.jakrs.si
Vir podatka: CNVOS


Opozorilo