Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2014
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo
Fotografija leta 2014
 
vabilo k prijavam na natečaj
http://www.emzin.si/sl/photography-of-the-year/
 

Razpisni pogoji:

• natečaja se lahko udeleži kateri koli avtor s stalnim bivališčem v Sloveniji;

• tema natečaja je poljubna;

• avtor predloži serijo fotografij z najmanj 3 in največ 10 črno-belimi ali barvnimi fotografijami poljubnega formata;

• upoštevana bodo dela, ki so nastala v obdobju od vključno leta 2012 do danes;

• natečaj je anonimen, zato udeležence prosimo, da upoštevajo navodila za pripravo serij fotografij.
 

Navodila za pripravo serij:

• vsaka serija fotografij naj ima šifro, s katero se udeležujete natečaja;

• fotografije znotraj serije opremite z letnico nastanka, zaporedno številko in šifro serije;

• k vsaki seriji priložite zaprto kuverto, označeno s šifro;

• v kuverti naj bo seznam s podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon, e-pošta) in fotografijah (naslov, letnica nastanka, zaporedna številka); posebej navedite, v kolikor kandidirate za reportažno fotografijo;

• avtorji reportažnih fotografij navedite okoliščine nastanka fotografij: kdo, kdaj, kaj, kje, zakaj;

• predložite lahko več vsebinsko zaokroženih serij, vsaka serija pa naj bo predložena v svoji kuverti in naj ima svojo šifro.

Vse prispele fotografije bo pregledala in ocenjevala mednarodna strokovna žirija v sestavi:

Darko Bandić, fotoreporter, Zagreb;

Metka Dariš, art direktorica revije Emzin, Slovenija;

Peter Granser, fotograf, Avstrija/Nemčija;

Evžen Sobek, fotograf, Češka;

Sarival Sosič, kustos in muzejski svetnik, Slovenija.
 

Fotografij, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, žirija ne bo ocenjevala. Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne.

Razglasitev rezultatov natečaja in podelitev nagrad bo 20. februarja 2014 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Nagrajene fotografije bodo razstavljene v prvem preddverju Cankarjevega doma od 20. februarja do 20. marca 2014.

Avtorji zadržijo avtorske pravice za predložena dela.

Udeleženec dovoljuje organizatorju natečaja uporabo poslanih fotografij izključno v promocijske namene natečaja.

Fotografije pošljite ali osebno prinesite do vključno 14. januarja 2014 na naslov: Emzin, Metelkova 6/II, 1000 Ljubljana s pripisom za foto natečaj. Osebna dostava: 14. januar 2014 do 16. ure. Veljale bodo tudi pošiljke s poštnim žigom 14. januar 2014.

S fotografijami bomo ravnali pazljivo, za morebitne poškodbe med transportom ne odgovarjamo.
 

Nagrade:

1. nagrada v vrednosti 500 EUR (oprema in storitve), podeljuje podjetje FotoFormat d.o.o.

2. nagrada v vrednosti 300 EUR (storitve), podeljuje podjetje Vidal d.o.o.

3. nagrada v vrednosti 100 EUR (storitve), podeljuje podjetje FotoFormat d.o.o.

Posebna nagrada za reportažno fotografijo: v vrednosti 500 EUR (storitve), podeljuje Studio Černe.

 

Koledar:

• sprejem fotografij: do vključno 14. januarja 2014

• pregled in izbor: do 22. januarja 2014

• razglasitev rezultatov: 20. februar 2014 v Cankarjevem domu, Ljubljana

• razstava nagrajenih fotografij in fotografij iz ožjega izbora: od 20. februarja do 20. marca 2014 v prvem preddverju Cankarjevega doma, Ljubljana

• vračanje del: osebni prevzem fotografij ali proti vračilu stroškov pakiranja in poštnine po pošti do 19. aprila 2014

 
Rok prijave: 14/01/14
 
Kontakt:
Emzin, Zavod za kreativno produkcijo
Metelkova ulica 6/II
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 031 685 067, 01 430 35 44, 01 430 35 40
emzin@guest.arnes.si
http://www.emzin.si/
Vir podatka: emzin


Opozorilo