Krško, Slovenija
Datum dogodka: 11-12 oktober 2013
 
Luksuz produkcija DZMP
11. Luksuz festival poceni filma / 11th Luksuz film festival
 
vabilo k sodelovanju / call for applications
www.luksuz.si
 

Slovensko (English below)

"Digitalna demokratizacija", pocenitev in dostopnost tehnike omogočajo mladim in še ne uveljavljenim ustvarjalcem, da lahko sebe in svojo dejavnost, poglede, stališea, kritiko ipd. artikulirajo (tudi) skozi sodobne medije - video, film, internet ...

Luksuz festival poceni filma želi prikazati kratkometražno in nizkoproračunsko produkcijo domačih in tujih avtorskih, alternativnih, aktivističnih filmov in videov, predvsem mlajših avtorjev (do 30 let), ki nastajajo v tradicionalnih ali "garažnih" produkcijah, v klubih, v okvirih nekomercialne, avtorske neinstitucionalne produkcije in pomenijo alternativno kulturno medijsko podobo sicer dominatni množični uradni distributerski ponudbi, ki jo povečini obvladujejo veliki distributerji s tradicionalnim "hollywoodskim" programom.

Še posebej so zaželeni:
- filmi na temo družba & kultura,
- družbeno kritični filmi,
- filmi, ki predstavljajo kulturo mladih,
- filmi na temo kulturne raznolikosti

Festival bo potekal v Mladinskem centru Krško, Cesta krških žrtev 105.

POGOJI ZA SODELOVANJE

1. Filmi naj ne bodo daljši od 10 minut. Dokumentarni filmi so lahko daljši, vendar ne preko 25 minut. Število filmov, ki jih želite prijaviti, ni omejeno.

2. Filmi na Luksuz festivalu poceni filma naj bodo v slovenščini ali angleščini. Filmi v drugih jezikih naj bodo podnaslovljeni v angleščini. Zaradi mednarodnih gostov je dobrodošlo, če so tudi slovenski filmi angleško podnaslovljeni. 3. Izvirniki filmov so lahko v kateremkoli formatu, vendar naj bodo poslani na: Blue Ray disku, Video DVD, miniDV kaseti (samo PAL ali HDV) ali podatkovnem DVD-ju. Pošljite kot datoteko .avi ali .mov

4. Zaželeni so filmi, ki so bili končani v letih 2012 in 2013.

5. Prijavnine ni.

6. Poslanih filmov ne vračamo. Filmi bodo hranjeni v arhivu Luksuz Festivala poceni filma.

7. Rok za prijavo je 30. september 2013.

8. DZMP ne plačuje najemnine za filme ali stroškov projekcije.

9. Komisija bo pregledala in izbrala filme, ki bodo prikazani na festivalu.

10. Prijavitelji bodo o izboru filmov obveščeni po elektronski pošti najkasneje do začetka festivala.

11. Filmi, sprejeti na Luksuz festival poceni filma 2013, bodo (z avtorjevim privoljenjem) prikazani v sklopu LUKSUZ distribucije v Mladinskih centrih in filmskih klubih.

KATEGORIJE

1. Kratki igrani
2. Kratki animirani
3. Dokumentarni

KAKO PRIJAVITE FILM?

1. Pošljite po pošti na miniDV kaseti (samo PAL ali HDV), Blue Ray, Video DVD ali podatkovnem DVD-ju. Pošljite kot datoteko .avi ali .mov (vsaj DV PAL 720x576 ali višje ločljivosti, zvok: 48Hz). Kopije bodo uporabljene za ogled pred projekcijami in za projekcije same.

2. Kopiji filma priložite priloge :
- tiskano, izpolnjeno in podpisano prijavnico in izjavo
- izpolnjeno prijavnico kot prilogo po elektronski pošti

English

“Digital democratisation”, drop in the price of technique and increase of its availability enable the young creators, who have not yet won recognition, to articulate themselves, their activities, views, standpoints, criticism etc. through modern media - video, film, internet...

Luksuz film festival wants to show short and low budget production of domestic and foreign authorial, alternative, activists’ films and videos, which are made especially by young autors (

Especially welcome are:

- films which have the subject society and culture
- films with social critic meaning
- films which show youth culture
- films with the subject of cultural diversity

The festival will be held in Mladinski center Krško, Cesta krških žrtev 105, Krško, Slovenia.

ENTRY REGULATIONS

1. Films should not be longer than 10 minutes. Documentaries may be longer than that, but the preferable duration is up to 25 minutes, due to the limited projection time. The number of entries is not limited.

2. The languages of the Luksuz Film Festival are English and Slovenian. Films of any other language should be subtitled in English.

3. Films may have originated in any format but must be submitted on Blue Ray, Video DVD, miniDV tape (PAL only) or Data-DVD (Please send .avi or .mov file - video: at least DV PAL 720x576, sound: 48Hz).

4. Only films completed in 2012 and 2013 are eligible.

5. There is no entry fee.

6. DZMP is not able to send films back to the submitters. Each film submitted will be included in the festival´s archives, for the internal use only.

7. Deadline for submissions is September 30th, 2013.

8. DZMP is not able to pay any rental or screening fee.

9. Each film will be previewed by the preview jury, which will select the films to be shown at the Luksuz Film Festival.

10. Before the festival all submitters will be informed via e-mail about the films selected for the Luksuz Film Festival.

11. Films selected for the Luksuz Film Festival 2013 will be (with autor´s agreement) taken into consideration for alternative microcinema distribution in the network of Youth and Film clubs.

CATEGORIES

1. Short fiction (drama, comedy, action, any other genre)
2. Short animation (all kinds)
3. Documentary

HOW TO SUBMIT YOUR FILM?

 
1. Send it on Blue Ray, Video DVD, Data-DVD (please send .avi or .mov file - Video: at least DV PAL 720x576 (or higher), Sound: 48Hz). These copies will be used for preview and screening.

2. Each film must be sent along with the following enclosures :
- Printed, filled out and signed entry form and declaration
- Filled entry form sent as attachment by e-mail

Please send your films to the postal address below.

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 30/09/13
 
Kontakt:
Luksuz film festival, DZMP Krško
Cesta 4. julija 58
SI - 8270  Krško
Slovenija
luksuz.festival@gmail.com
www.drustvo-dzmp.si/
Vir podatka: DZMP


Opozorilo