Maribor, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
ŠKUC
AKTIV
 
Vabilo na usposabljanja za kulturne delavce, slepe in slabovidne ter ostalo zainteresirano javnost
www.so-delujem.com/projekt-sodelujem
 
Vabimo, da se nam pridružite na usposabljanjih, ki bodo potekala v okviru projekta AKTIV. Namen AKTIV-a je krepitev efektivnega vključevanja ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in družbo nasploh.
 
Motivacijsko izhaja iz projekta SOdelujem Skupaj Integrativno na področju kulture, ki se je odvijal leta 2011/2012. S prvimi usposabljanji projekta AKTIV pričenjamo v jeseni.

Prvotno se bomo posvetili projektnemu menedžmentu za krepitev osnovne administrativne pismenosti. Pretežni del pa bo namenjen uporabi umetniškega jezika za razvoj gradiv in metodologij posredovanja za delo na področju kulture za pripadnike ranljivih skupin, slepe in slabovidne izhajajoč iz zakonitosti sveta slepih in slabovidnih, kakor tudi za druge družbene skupine z namenom spodbujanja drugačnega dojemanja kulturnih dobrin in sveta nasploh.

Sočasno bo ena izmed aktivnosti namenjena skupinskemu delu kot metodi spodbujanja tolerantnosti in kombiniranja različnih pogledov v korist razvoja novih metodologij.

Ob koncu bodo delovne skupine znotraj kulturnih inštitucij preverjale učinkovitost razvitih metodologij in tako pripomogle k ustvarjanju novega občinstva, odpiranja novih obzorij tradicionalni publiki kot tudi vzpodbudile nov tip kulturnega delavca.

Prijavite se lahko do 30. septembra ter ob posameznih usposabljanjih. Za usposabljanja in delo v posamezni  delovni skupini je potrebno obiskovati 70% celotnega programa. Lahko pa se prijavite tudi le na določena predavanja oz. delavnice.
 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 30/09/13
 
Kontakt:
ŠKUC
Katja Sudec
aktiv@so-delujem.com
http://www.so-delujem.com
Vir podatka: ŠKUC


Opozorilo