Rijeka, Croatia
Datum dogodka: 2014
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU
SPAJALICA # 2´
 
JAVNI POZIV
http://www.mmsu.hr/Default.aspx?art=657&sec=2
 
MMSU objavljuje POZIV ZA PRIVREMENE UMJETNIČKE PROJEKTE U JAVNOM PROSTORU pod zajedničkim nazivom SPAJALICA.
 
Vrijeme izvedbe i trajanja projekata biti će od 15. TRAVNJA DO 30. SVIBNJA 2014. u Rijeci, u susjedstvu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci: na području ulica Dolac, Frana Kurelca, Erazma Barčića, Rudolfa Strohala, stuba Hotela Bonavia, Trga 139. brigade, do galerije Mali salon na Korzu 24.
 
ROK ZA PRIJAVU: Poziv je otvoren DO 9. PROSINCA 2013., a obavijest o prihvaćenim prijedlozima bit će objavljena do kraja siječnja 2014. na web stranici Muzeja, www.mmsu.hr; primljeni sudionici biti će osobno kontaktirani putem e-maila.
 
Prijave će razmatrati peteročlani žiri: Alen Floričić, umjetnik; Anja Bogojević, kustosica; Branka Vujanović, kustosica; Ksenija Orelj, kustosica; Sabina Salamon, kustosica.
 
NAPOMENE ZA PREDLAGATELJE:
1. Pravo sudjelovanja imaju pojedinci ili kolektivi s područja
Republike Hrvatske i EU.
2. Mogu se predložiti već postojeći, odnosno novi radovi.
 
Prijave se šalju poštom na adresu: MMSU, Dolac 1/II, 51000 Rijeka, ili e-mailom s naznakom ´Natječaj SoftControl´.
 
Osobe za kontakt su Ivo Matulić, ivo.matulic@mmsu.hr, i Ksenija Orelj, ksenija.orelj@mmsu.hr.
 
Na natječaj se mogu prijaviti najviše dva rada. 4. Prijavnice bez tražene dokumentacije žiri neće
razmatrati smatrajući ih nepotpunim. 5. Prijavnicu za Natječaj možete dobiti kod organizatora.
 
Odabrani predlagatelji radove dopremaju/otpremaju o vlastitom trošku.
 
Materijali dostavljeni uz prijavnicu (CD, DVD, fotografije) neće se vraćati predlagatelju.
 
Honorar po projektuiznosi 3.000,00 kn bruto, a maksimalni iznos za produkciju pojedinog projekta iznosi 7.000,00 kn bruto. 9. Putne troškove i smještaj u trajanju od najviše tri noćenja pokriva organizator.
 
NAPOMENA ZA INOZEMNE UMJETNIKE:
 
U sklopu Poziva predviđena su dva rezidencijalna boravka za inozemne umjetnike koji žele realizirati projekte u javnom prostoru.

Rezidencijalni boravak moguć je u trajanju do 20 dana, u periodu od 1. travnja do 30. svibnja.
 
Prijavnicu je potrebno poslati poštom na adresu: MMSU, Dolac 1/II, 51000 Rijeka, ili e-mailom: mmsu.rijeka@gmail.com s naznakom ´Natječaj SoftControl - rezidencijalni boravak´. 
 
NAPOMENA ZA EDUKATIVNI PROGRAM:
 
Zaseban edukativni program (u suradnji s Milicom Đilas, višim muzejskim pedagogom) odnosi se na intervenciji u javnom prostoru koju predlaže umjetnik, a koncept razrađuje i realizira u suradnji s grupom srednjoškolaca. Ciljna skupina su srednjoškolci (16 i 17 godina) koji su 2013. sudjelovali u edukativno-istraživačkom projektu Srednjoškolci u javnom prostoru, koji se bavio javnim prostorima i načinima na koje ih koriste mladi.
 
Pojedinci ili kolektivi zainteresirani za prijavu mogu poslati prijedlog poštom na adresu: MMSU, Dolac 1/II, 51000 Rijeka, ili e-mailom: mmsu.rijeka@gmail.com s naznakom ´Natječaj SoftControl - edukativni
program.
 
PRIJAVNICA ZA SPAJALICU>COPULU TREBA SADRŽAVATI:
 
1. Ispunjenu prijavnicu
2. Opis koji će žiriju omogućiti uvid u predložen rad putem primjerene dokumentacije (skica, foto, video zapis ili dr.)
3. Tehnički opis izvedbe s predviđenom lokacijom i trajanjem (način postavljanja i skidanja rada te popis potrebne tehničke opreme)
4. Troškovnik za realizaciju projekta (s uključenim autorskim honorarom te iznosom osiguranja, ukoliko je ono potrebno)
 
NACRT PROJEKTA: SPAJALICA#2 / COPULA#2
 
Polazeći od često isticane povučenosti muzejske zone, izmještenosti iz javnog prostora kao posljedice uvučenosti u programske zadatke skupljanja i čuvanja, projekt postavlja pitanja o načinima ponovnog aktiviranja javnog prostora i o prisutnosti umjetnosti u njemu. Nadovezujući se na poticaj drugačijeg reguliranja prostora društvenosti i samog slobodnog vremena, želimo okupiti suvremene umjetničke prakse koje uznemiruju status quo, ističu prikrivene, premještene ili zanemarene sadržaje u urbanom okruženju, bez obzira kakvim se pristupom ili medijem umjetnici
koriste.
 
Pozivaju se prijedlozi koji će markirati prisutnost Muzeja u njegovom susjedstvu, odstupajući od tradicionalnih komemorativnih pristupa i permanentnih skulpturalnih rješenja, transformirajući
´pasivne´ pripovijesti u fizičku i simboličku prisutnost; koncentrirajući se na aktualne društvene teme i odnose, ili povezujući se sa svakodnevnim životnom praksom na razmeđi privatnog i javnog,
faktografskog i fikcijskog. U medijskom smislu, projekt podržava performativne i participativne radove, urbane intervencije i outdoor instalacije čija se publika - korisnici ili pak sudionici, ne mogu unaprijed predvidjeti.
 
Tražimo pristupe koji javni prostor otvaraju i adresiraju publiku koja ne pripada standardnom krugu umjetničkih zbivanja. Temeljne smjernice projekta su ostvarivanje prisutnosti suvremene umjetnosti u javnom prostoru i komuniciranje Muzeja s njegovim urbanim okruženjem, osobito unutar užeg susjedstva u kojem egzistira.
 
Rok prijave: 09/12/13
 
Kontakt:
Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Dolac 1/II
51000 Rijeka
Croatia
tel: +385(0)51492621
mmsu.rijeka@gmail.com
http://www.mmsu.hr/
Vir podatka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti


Opozorilo