Benetke, Italija
Datum dogodka: od 7. junija do 23. novembra 2014
 
Ministrstvo za kulturo RS
Predstavitev Slovenije na 14. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah
 
Javni ciljni razpis za izbor organizatorja
www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave
 

Ministrstvo za kulturo objavlja Javni ciljni razpis za izbor organizatorja predstavitve Slovenije na 14. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah, oznaka JPR-AB-2014.

Predmet javnega ciljnega razpisa

Predmet razpisa je financiranje kulturnega projekta, ki bo Slovenijo predstavljal na 14. mednarodni razstavi arhitekturev Benetkah/Arhitekturnem bienalu 2014 (v nadaljevanju: projekt). Razstava bo na ogled v času od 7. junija do 23. novembra 2014 v tradicionalnih beneških bienalskih razstaviščih, slovenski del bo predvidoma postavljen v GalerijoA+A.

Razpisno področje in cilj razpisa

Razpis je namenjen projektom s področja moderne in sodobne slovenske arhitekture.V skladu s temeljnimi smernicami kuratorja Arhitekturnega bienala 2014, Rema Koolhaasa, ki želi bolj kot posamezne arhitekte, poudariti bogastvo raznolike svetovne arhitekture, v fokus pa postaviti njen razvoj zadnjih sto let, bodo prednostno obravnavani časovno in avtorsko širše zastavljeni koncepti.

Cilj razpisa je spodbujanje, podpiranje ter mednarodno uveljavljanje slovenske arhitekture in umestitev slovenskih dosežkov v mednarodni prostor.

Informacije so dostopne pri pristojni uslužbenki na Ministrstvu za kulturo ter na spletnih straneh Beneškega bienala: www.labiennale.org in Galerije A+A: www.aplusa.it

Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
- so v primeru, da so bili pogod bena stranka ministrstva v letih 2010, 2011 ali 2012, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do;
- da ne predlagajo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali projektnih razpisih oz. pozivih Ministrstva v letih 2011 ali 2012;
- da predlagajo največ dva projekta;
- da predlagajo projekt, izvedljiv do začetka 14. mednarodne razstave arhitekture;
- da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 14. mednarodne razstave arhitekture, najmanj 6 dni v tednu;
- da predlagajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne razpisne vrednosti in morajo biti izražena v EUR);
- da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 70.000,00 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oz. v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014.

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 07/10/13
 
Kontakt:
Ministrstvo za kulturo RS
Judita Krivec Dragan
Maistrova 10
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 369 59 40
fax: 01 369 59 01
judita.krivec - dragan@gov.si
www.mk.gov.s
Vir podatka: MKRS


Opozorilo