Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013/14
 
Mestna občina Ljubljana
Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2013/14
 
Vabilo k prijavi
www.ljubljana.si/si/mol
 

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, za šolsko oziroma študijsko leto 2013/14, in sicer:
• 16 štipendij za dijake,
• 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
• 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
• 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
• 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,
    če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2013/14.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi obrazci je dostopna na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si – pod rubriko Razpisi, razgrnitve in javne objave).

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 05/10/13
 
Kontakt:
Mestna občina Ljubljana
Monika Pavšer
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 306 40 27
monika.pavser@ljubljana.si
www.ljubljana.si


Opozorilo