Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Ministrstvo za kulturo RS
Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS
 
Vabilo k sodelovanju
www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave
 

Objavljen je javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni poziv, oznaka JPP – DP2013).

Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov prirediteljev obeležitev nekaterih državnih praznikov Republike Slovenije v letu 2013, katerih organizator ne bo Republika Slovenija. Prireditelji so tako društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije ter javni zavodi in lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva.

Temeljno  področje poziva je obeležitev naslednjih državnih praznikov: 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini, 31. oktober, dan reformacije, 23. november, dan Rudolfa Maistra.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni poziv za leto 2013 je 20.000,00 EUR, poziv pa se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 30. 11. 2013.

Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja.

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 30/11/13
 
Kontakt:
Republika Slovenija - Ministrsvo za kulturo
Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 369 59 00
fax: 01 369 59 01
gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si
Vir podatka: Ministrstvo za kulturo RS


Opozorilo