Bruselj, Belgija
Datum dogodka: 2014 - 2020
 
Evropska komisija / European Comission
Ustvarjalna Evropa
 
Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/
 

Po sprejetju programa Ustvarjalna Evropa 19. novembra v Evropskem parlamentu in odobritvi s strani Sveta 5. decembra je Evropska komisija 10. decembra 2013 objavila prve razpise za zbiranje predlogov v okviru novega programa.

V 7-letnem obdobju (2014–2020) se bo namenilo 1,46 milijarde EUR za promocijo evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in povečanje njihovega že siceršnjega prispevka k rasti in novim delovnim mestom.

Ustvarjalna Evropa bo pomagala umetnikom, strokovnjakom na področju kulture in organizacijam na področjih, kot so uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, založništvo, film, televizija, glasba, video igre, interdisciplinarne umetnosti in kulturna dediščina, da delujejo v drugih državah, dosežejo nove publike in razvijejo sposobnosti, ki so potrebne v digitalni dobi.

Ob tem, ko bodo evropska kulturna in umetniška dela dosegla nova občinstva v drugih državah, bo program prispeval tudi k varovanju in spodbujanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti.

Predstavniki kulturnega in ustvarjalnega sektorja, ki želijo sodelovati na razpisih, najdejo ustrezne informacije na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

V okviru podprograma Kultura so bili objavljeni naslednji razpisi:
1) Evropski projekti sodelovanja (EAC/S16/2013): razpisni rok je 5. marec 2014;
2) Književni prevodni projekti (EAC/S19/2013): razpisni rok je 12. marec 2014;
3) Evropske platforme (EAC/S17/2013): razpisni rok je 19. marec 2014;
4) Evropske mreže (EAC/S18/2013): razpisni rok je 19. marec 2014.

Objavljeni so tudi 4 sheme v okviru podprograma MEDIA. 

Več informacij:
CCP Slovenija
Tel.: +386 (0)1 431 83 85
Fax: +386 (0)1 430 06 29
E-mail: ccp@scca-ljubljana.si 

 
Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14
 
Kontakt:
Evropska komisija / European Comission
Belgija
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Vir podatka: CCP Slovenija


Opozorilo